NL

Wat is kraamzorg?

Wat doet de kraamverzorgster in de kraamtijd?

Als u besluit om thuis te bevallen dan zal de verloskundige u op een gegeven moment vragen om ons te bellen zodat de kraamverzorgster haar kan assisteren bij de bevalling. Hierna of als u thuis bent gekomen vanuit het ziekenhuis, kan u onderstaande punten verwachten van de kraamverzorgster:

 • het geven van instructie, voorlichting en advies over verzorging en veiligheid van moeder en kind
 • medische controle van de moeder – tellen pols, opmeten temperatuur en baarmoederstand, controle lochia en perineum, controle borsten en benen.
 • medische controle van de baby – opmeten temperatuur en gewicht, ademhaling, kleur, ontlasting en urine, navelcontrole.
 • assistentie voor de moeder bij het geven van de borstvoeding en/of advies over het bereiden van flesvoeding
 • hulp bieden bij het douchen/wassen van de moeder.
 • instructie geven over de voorbereiding, klaarzetten en uitvoeren van het wassen van de baby
 • voorlichting geven over de aankleding van de baby
 • verschonen van de wieg of het ledikant van de baby
 • regelmatig verschonen van het bed van de moeder indien het op klossen staat
 • observeren, signaleren en rapporteren van eventuele problemen
 • bijhouden van het zorgplan
 • overdragen en eventueel rapporteren aan verloskundige en JGZ, de jeugdgezondheidszorg
 • dagelijks schoonmaken van het toilet en de douche die de moeder gebruikt
 • dagelijkse evaluatie met moeder

Afhankelijk van het aantal uren dat de kraamverzorgster bij u is, kan zij ook de volgende taken uitvoeren:

Verrichten van licht huishoudelijk werk zoals:
 • stofzuigen
 • wasmachine vullen en legen
 • droogmachine vullen en legen
 • was ophangen
 • was strijken
 • klaarmaken van ontbijt, lunch en fruithapje
 • voorbereidingen treffen voor het avondeten
 • zorg voor overige gezinsleden
 • halen van een boodschap

De kraamverzorgster zorgt er dus voor dat het huishouden bijgehouden wordt, maar de verzorging van moeder en baby gaan altijd voor, waardoor er soms minder tijd overblijft voor bovenstaande taken. Ook heeft zij bij huishoudelijke taken recht op 30 minuten koffie- of lunchpauze.

Bij twijfel over de toestand van moeder of baby zal de kraamverzorgster altijd direct contact opnemen met de verloskundige c.q. huisarts.

Er zijn grenzen aan wat de kraamverzorgster voor u kan en mag doen. Van haar kan niet worden verwacht dat zij bijvoorbeeld achterstallig onderhoud zal wegwerken, alleen in uw huis achterblijft, boodschappen voor u gaat halen met uw pinpas of met de auto andere kinderen van en naar school brengt. Ook zal zij niet het bed verschonen als het niet op Arbo hoogte staat, namelijk 80 centimeter van de grond.

Kraamzorgdossier

Wij werken met een online kraamdossier Atermes. Hierin zal de kraamverzorgster de conditie van moeder en baby bijhouden. U vindt hierin ook veel nuttige informatie over onderwerpen waar u mee te maken krijgt voor, tijdens en na de bevalling. Bij inschrijving ontvangt u hiervoor een activeringsmail, zodat u ten alle tijden uw gegevens in kunt zien.