NL

Borst- of flesvoeding

Onze organisatie werkt volgens de 5 standaarden van Baby Friendly voor het welslagen van borstvoeding gebaseerd op de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef.

De inhoud van deze 5 standaarden is:

  1. hierin staan de criteria voor beleid, scholing, prenatale voorlichting en ketenzorg;
  2. standaard 2 gaat over huidcontact na de geboorte voor alle baby’s;
  3. deze standaard gaat over responsief voeden, groei en ontwikkeling van alle baby’s;
  4. deze standaard gaat over bijvoeding en voeding voor het oudere kind;
  5. standaard 5 gaat over hechting, ouder- en kind-nabijheid en zeggenschap van ouders.

Onze organisatie is ook gecertificeerd door Baby Friendly.

Voor meer informatie over het geven van borstvoeding is de website van borstvoedingsorganisatie van La Leche League zeer informatief. Hier vind u veel informatie, ervaringen en oa informatie over bijeenkomsten. Het is een organisatie voornamelijk op basis van vrijwilligers en bedoeld om moeders die borstvoeding geven te ondersteunen in zaken waar zij tegen aan lopen.

Voor meer informatie over het geven van flesvoeding is de folder van het voedingscentrum hier te vinden.

Lactatiekundige

We werken samen met lactatiekundige Helen Weerheim (aangesloten bij de NVL), die u kunt bellen als er problemen zijn, met het geven van borstvoeding. Aan lactatiekundige zorg zijn vaak wel kosten verbonden, de meeste verzekeraars vergoeden deze zorg in hun aanvullende pakketten.  Helen geeft tevens onze borstvoedingscursus en heeft een eigen lactatiekundige praktijk “de zoete parel” in Hazerswoude- Dorp. U kunt haar bereiken onder nummer 06-41329210 of per e-mail: dezoeteparel@gmail.com.