NL

Tarieven

Kraamzorg wordt in Nederland vergoed door de basisverzekering, iedereen is hier dus voor verzekerd. Wel geldt een eigen bijdrage per uur, die niet wordt vergoed door de basisverzekering.

Voor 2024 is deze eigen bijdrage vastgesteld op € 5,10 per uur. Bij sommige aanvullende verzekeringen wordt dit ook (deels) vergoed. U kunt een en ander navragen bij uw verzekeraar. Om het u makkelijker te maken, verzorgen wij de financiële afhandeling met uw verzekeraar. Afhankelijk bij wie u verzekerd bent ontvangt u eventueel nog een factuur van ons voor de eigen bijdrage. Bij een buitenlandse verzekeraar, krijgt u de rekening voor de volledige kosten thuisgestuurd. U regelt dan de (eventuele) vergoeding zelf met uw verzekeraar. De tarieven voor de verschillende kraamzorgonderdelen worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Voor 2024 gelden de volgende tarieven:

Per uur kraamzorg: € 63,25
Per uur partusassistentie: € 63,25
Per inschrijving: € 15,89
Per intake :
− of bij de cliënt thuis: € 107,25
− of telefonisch: € 45,24
Per partusassistentie: € 74,14