NL

Hielprik en gehoortest

In de eerste week na de geboorte van uw baby krijgt deze van de verloskundige een hielprik.

Hierbij word een klein beetje bloed van uw baby afgenomen voor onderzoek op eventuele ernstige ziektes. Vroegtijdig onderzoek hiernaar is belangrijk om schade aan de gezondheid voor te kunnen zijn of in ieder geval te beperken. Ieder kind dat in Nederland geboren wordt krijgt een hielprik.

De gehoorscreening van uw baby vindt plaats op het consultatiebureau 2 tot 4 weken na de geboorte. Deze screening test het gehoor van uw kind en stelt vast of het voldoende is voor een normale taal- en spraakontwikkeling.