NL

Na de kraamtijd

Als uw kraamtijd is afgelopen staat u er natuurlijk niet alleen voor. U kunt ons tot 6 weken na de geboorte van uw kindje nog benaderen met eventuele vragen.

Voor medische zaken kunt u terecht bij  uw huisarts of verloskundige. Bij het afsluiten van de kraamtijd zal de kraamverzorgster eventuele bijzonderheden doorgeven aan de Jeugdgezondheidszorg (of voor JGZ Den Haag). Zij zal dit met u en de verloskundige overleggen. Als er geen bijzonderheden zijn zal zij alleen de overdracht in het kraamdossier invullen, zodat u deze mee kunt nemen naar het eerste bezoek aan het consultatiebureau. U krijgt van hen automatisch een oproep. Mocht dit na twee weken nog niet gebeurd zijn, dan kunt u het beste zelf contact opnemen.