NL

Hoeveel kraamzorg?

In Nederland is het zo geregeld dat u tot en met 8 dagen na de geboorte van uw kindje kraamzorg kan krijgen. Mocht de situatie hiertoe aanleiding geven, dan kan dit worden verlengd naar 10 dagen na de geboorte.

Als u bijvoorbeeld 4 dagen in het ziekenhuis moet blijven omdat u een keizersnede heeft gehad, dan krijgt u nog maximaal 6 dagen kraamzorg. Het aantal uren kraamzorg dat u ontvangt hangt van een aantal factoren af en wordt tijdens het intake gesprek bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP). Het standaard aantal uren is 49, verdeeld over 8 dagen. Bij aanvang van de zorg zal het aantal uren worden herzien en halverwege de kraamperiode wordt in overleg met u en de verloskundige opnieuw gekeken of het aantal uren nog voldoet. Mocht u één of meerdere dagen in het ziekenhuis of geboortehotel verblijven, dan zullen hiervoor uren in mindering worden gebracht.