NL

Corona maatregelen op dit moment, 24-11-2021

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen omtrent Covid-19 en de laatste persconferentie van de minister president, willen wij u op de hoogte stellen van onze aangepaste werkwijze. Wij moeten in deze tijd helaas anders werken dan normaal. Onze kraamverzorgenden werken momenteel volgens de landelijke richtlijnen en een regionaal opgesteld protocol. Dit houdt tijdens de zorg in dat zij zoveel mogelijk op een armlengte afstand van u en uw gezin blijven. Direct contact met u en de baby is onvermijdelijk, maar ook dit zullen ze tot een minimum beperken. De werkzaamheden zullen voornamelijk gericht zijn op de zorg voor u en uw baby. Normale taken zoals boodschappen doen en (intensieve en directe) zorg voor andere kinderen zijn nu minder mogelijk. Uiteraard houden zij zich aan de hygiënerichtlijnen van het RIVM, zowel tijdens het werk als thuis. Momenteel wordt er gewerkt met beschermende middelen, bijvoorbeeld mondkapjes.

 

Kraamverzorgenden met symptomen worden niet ingezet totdat hun testuitslag bekend is. Dit, ook in combinatie met de zomerdrukte, kan voor capaciteitsproblemen zorgen. In het geval van verminderde capaciteit zullen we met u overleggen of het mogelijk is om minder zorguren af te nemen. Hierin gaat de zorg bij mensen met een eerste kindje of een medische noodzaak voor.

 

Wij vragen uw aandacht voor de momenteel geldende maatregelen in de kraamzorg. Wij kijken hierbij naar de regionale risico niveaus vast gesteld door de overheid (Risiconiveaus per veiligheidsregio | Coronadashboard | Rijksoverheid.nl) en de infographic opgesteld door onze brancheorganisatie ed met de coronamaatregelen per risico niveau (Coronamaatregelen per risiconiveau V5 (bogeboortezorg.nl)).

De maatregelen die we u vragen te respecteren en na te leven zijn (per 24-11-2021):

  • Symptomen gerelateerd aan het Covid-19 virus direct melden bij onze planning 06-26134320.
  • De richtlijnen van het RIVM omtrent hygiëne zorgvuldig na te leven.
  • Kraamvisite: geen externe bezoekers (ongeacht of zij ingeënt of getest zijn) in de kraamperiode.

 

Wij begrijpen dat dit misschien niet helemaal is zoals u uw kraamtijd had voorgesteld. Ook voor de kraamverzorgenden is het moeilijk om niet de zorg te kunnen geven die zij zo graag willen geven. Onze eerste prioriteit is momenteel om alle cliënten van in ieder geval de medisch noodzakelijke zorg te kunnen voorzien en daarbij alle moeders, vaders, kinderen en kraamverzorgenden gezond te houden. Wij vragen u om rekening te houden met feit dat de kraamverzorgende (of een gezinslid van haar of haar kraamvrouw na u) mogelijk tot een kwetsbare groep behoort en hierdoor meer risico loopt op een ernstig verloop van de ziekte.

 

De zorg en planning van alle cliënten is natuurlijk maatwerk, en er zal per situatie met u bekeken worden wat op dat moment de mogelijkheden en beste oplossingen zijn. Indien u vragen heeft of wilt overleggen over de aankomende zorg, dan kunt u altijd de planners bellen op het eerder genoemde 06-nummer. Zij zijn tussen 08.00 en 20.00 bereikbaar voor vragen en bevallingsmeldingen en 24/7 indien u direct zorg nodig heeft (in het geval van een (thuis)bevalling of ontslag uit het ziekenhuis).

Het Covid-19 protocol in de regio is wellicht anders dan elders in het land of dan door de overheid wordt verspreid. Dit zijn regionale afspraken en zijn bedoeld om uw veiligheid in deze specifieke regio te waarborgen. Mochten hier aanpassingen op komen dan laten wij u dit direct weten, bij aanvang van uw zorg krijgt u van de planners een bericht met de dan geldende maatregelen. Ondanks de omstandigheden doen we ons best om van uw kraamtijd een ontspannen en gezellige tijd te maken, waar u met een fijn gevoel op terug kunt kijken!

 

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dit graag.