28 september 2012

Op 27 september 2012 ondertekende Bureau Klasse Kraamzorg samen met de Kring verloskunde, andere kraambureau´s en het CJG de intentieverklaring “Intensiveren samenwerking” op feestelijke wijze in CJG Centrum aan de Paviljoensgracht. De ondertekenaars van de intentieverklaring laten via het tekenen van de verklaring zien dat zij achter deze beoogde samenwerking staan en met elkaar zorg willen dragen voor het realiseren van eenduidige samenwerkingsafspraken binnen de eerstelijnsketen Geboortezorg. Hierbij wordt afstemming gezocht met de Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid. Voor meer informatie klik hier.